X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Suddenly "ViewSearch" comes up instead of Firfox. Help!

Được đăng

Please see and continue with /questions/1163591 ~J99

I do not see your familiar icon anymore when I click Firefox

Please see and continue with [/questions/1163591] ~J99 I do not see your familiar icon anymore when I click Firefox

Được chỉnh sửa bởi John99 vào

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 25.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4223 giải pháp 58930 câu trả lời
Được đăng
See https://support.mozilla.org/questions/1163591