X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

U said u sent me a confirmation email and pw reset link, I got neither in inbox. So, I can't log into u r site/forum. Why???

Được đăng

Closing as duplicate. Please see and continue with /questions/1162633#answer-974342


Using firefox, my google pg and searches were in either german, czech, or dutch. Checked my avast vpn, had been reset to frankfurt, Germany. I'm in usa, and vpn was set to a city here, near me. It got reset shortly after I facebook friended an Israeli lady who lived in berlin. did someone hack my email, google, firefox, or vpn? How did this happpen?

Closing as duplicate. Please see and continue with [/questions/1162633#answer-974342] Using firefox, my google pg and searches were in either german, czech, or dutch. Checked my avast vpn, had been reset to frankfurt, Germany. I'm in usa, and vpn was set to a city here, near me. It got reset shortly after I facebook friended an Israeli lady who lived in berlin. did someone hack my email, google, firefox, or vpn? How did this happpen?

Được chỉnh sửa bởi John99 vào

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 25.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0

Thông tin chi tiết

Happy112 561 giải pháp 5694 câu trả lời
Được đăng

Well,   you're here now   -   signed in and all.

Let's continue this here :     /questions/1162633

Well,   you're here now   -   signed in and all. Let's continue this here :     [/questions/1162633]