X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

how to change default lauguange back to english?

Được đăng

please...thanks.

please...thanks.

Giải pháp được chọn

Type about:preferences#content<enter> in the address bar.

On the bottom of the page, find Languages. To its right, press the Choose button. Make sure the correct language and district are selected.

Language Packs https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-firefox-interface-other-languages-language-pack +++++++++++++++++++++++++ http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/ Download Firefox For All languages And Systems

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 25.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4245 giải pháp 59390 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Type about:preferences#content<enter> in the address bar.

On the bottom of the page, find Languages. To its right, press the Choose button. Make sure the correct language and district are selected.

Language Packs https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-firefox-interface-other-languages-language-pack +++++++++++++++++++++++++ http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/ Download Firefox For All languages And Systems

Type '''about:preferences#content'''<enter> in the address bar. On the bottom of the page, find '''Languages. ''' To its right, press the '''Choose''' button. Make sure the correct language and district are selected. Language Packs https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-firefox-interface-other-languages-language-pack +++++++++++++++++++++++++ http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/ Download Firefox For All languages And Systems