Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I revert back to Firefox from Firefox ESR?

  • 7 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 6280 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Happy112

more options

I installed Firefox ESR because a while ago Google Hangouts said it was needed. Now I want to change back to Firefox normal. How do I do this?

Giải pháp được chọn

You can download the regular release version from here :

https://www.mozilla.org/firefox/all/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Giải pháp được chọn

You can download the regular release version from here :

https://www.mozilla.org/firefox/all/

more options

Thanks Happy112

So simple :)

more options

davesmiths said

Thanks Happy112 So simple :)

My pleasure   ! Isn't it wonderful, how some things in this complicated life can be
so simple   ?!

more options

Happy112 said

You can download the regular release version from here : https://www.mozilla.org/firefox/all/

I am using Windows XP, I downloaded the Firefox ESR version about a year ago, I want to go back to the regular version of Firefox, but no matter what link I try to download from, it always says it's the ESR version, even after I uninstalled Firefox and rebooted. The latest regular version is 56.0.1 and the version that keeps trying to download is 52.4.1esr. Does anyone know why this is happening and how I can get the regular version?

more options

Hi Iconoclast19

The last Firefox version that supports Windows XP/Vista/Server 2003 is Firefox 52 and users on these no longer supported platforms should use the Firefox ESR 52 release.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

Nevermind, I find the answer. Apparently Windows XP can only use the ESR version now. It wasn't that way when I chose to install it over a year ago, so that is why I was confused.

more options

Iconoclast19 said

Happy112 said
You can download the regular release version from here : https://www.mozilla.org/firefox/all/

I am using Windows XP

According to your system details you're on Mac OS 10.12 - had I known that you're using Windows XP I would have told you differently .......