X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

fuck off firefox "Private Browsing is bull shit"!!!!

Được đăng

I dont love the Navigation privée page web NOT for me :((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Lorsque vous naviguez dans une fenêtre privée, Firefox ne conservera pas :

   Les pages visitées
   Les cookies
   Les recherches
   Les fichiers temporaires

Firefox conservera :

   Les marque-pages
   Les téléchargements

La navigation privée ne vous rend pas anonyme sur Internet. Votre fournisseur d’accès à Internet ou votre employeur peuvent toujours connaître les pages que vous visitez. STOP STOP STOP YOU PAGE WEB IS SPAM FOR ME I LOSE MY TIME!!!!!!!!!!!!!!!!! :-(

I dont love the Navigation privée page web NOT for me :(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Lorsque vous naviguez dans une fenêtre privée, Firefox ne conservera pas : Les pages visitées Les cookies Les recherches Les fichiers temporaires Firefox conservera : Les marque-pages Les téléchargements La navigation privée ne vous rend pas anonyme sur Internet. Votre fournisseur d’accès à Internet ou votre employeur peuvent toujours connaître les pages que vous visitez. STOP STOP STOP YOU PAGE WEB IS SPAM FOR ME I LOSE MY TIME!!!!!!!!!!!!!!!!! :-(

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 25.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0

Thông tin chi tiết

Moses
  • Moderator
459 giải pháp 3607 câu trả lời
Được đăng

duplicate thread. continue at https://support.mozilla.org/en-US/questions/1161519. closing.

duplicate thread. continue at https://support.mozilla.org/en-US/questions/1161519. closing.