X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

How can I view my viewable FireFox profile?

Được đăng

Closing as duplicate of /questions/1159945 ~J99


I would like to view maybe change my viewable FIREFOX profile, as I can with any other profile. Name, username, password, location, for FIREFOX only, How can I do this?

Closing as duplicate of [/questions/1159945] ~J99 I would like to view maybe change my viewable FIREFOX profile, as I can with any other profile. Name, username, password, location, for FIREFOX only, How can I do this?

Được chỉnh sửa bởi John99 vào

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 25.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4230 giải pháp 59034 câu trả lời
Được đăng
Copy https://support.mozilla.org/en-US/questions/1159945