Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does Mozilla offer any classes other than on-line tutorials?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

I don't think I'm utilizing the many benefits of Mozilla. I find a classroom setting is more beneficial to me than on-line tutorials. Just wondering if Mozilla offers any classes.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

This is not something we offer by default to support Mozilla software, however the Mozilla Reps do many outreach events.

You can see details of these here.