Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I slow down scrolling speed for Firefox in Windows 10?

 • 4 trả lời
 • 6 gặp vấn đề này
 • 13585 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The scroll speed is so fast it goes to the bottom of the page before I can release the touchpad button.

Giải pháp được chọn

How to adjust the scrolling in Firefox on Windows 10 is pretty simple. In order to change your Firefox Configuration please do the following:

 1. In the address bar, type about:config and press the Enter key.
 2. The about:config "This might void your warranty!" warning page may appear.
  Click I accept the risk! to continue to the about:config page.
 3. Search for the configurations listed in this article, they are still accurate: https://www.maketecheasier.com/change-the-scrolling-speed-in-firefo...

Play around with the options until you find the right speed. You can always reset the options in about:config to restore it to default.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

How to adjust the scrolling in Firefox on Windows 10 is pretty simple. In order to change your Firefox Configuration please do the following:

 1. In the address bar, type about:config and press the Enter key.
 2. The about:config "This might void your warranty!" warning page may appear.
  Click I accept the risk! to continue to the about:config page.
 3. Search for the configurations listed in this article, they are still accurate: https://www.maketecheasier.com/change-the-scrolling-speed-in-firefo...

Play around with the options until you find the right speed. You can always reset the options in about:config to restore it to default.

more options

It worked. Thanks.

more options

It worked. Thanks.

more options