X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

firefox 52

Được đăng

Just update firefox 52 browser don't open to full screen just 80% w and 10 depth Windows 10 Home N Inter Celeron 1.1hz Asus laptop

Just update firefox 52 browser don't open to full screen just 80% w and 10 depth Windows 10 Home N Inter Celeron 1.1hz Asus laptop

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4255 giải pháp 59596 câu trả lời
Được đăng

Check your zoom controls. Holding down the <Control>(Mac=Command) key, press; + (plus) enlarge - (minus) reduce 0 (zero) restore


Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac=Options)
key, and then starting Firefox. A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh).

Is the problem still there?

Check your zoom controls. Holding down the <Control>''(Mac=Command)'' key, press; '''+''' (plus) enlarge '''-''' (minus) reduce '''0''' (zero) restore ---------------- Start '''[https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode Firefox in Safe Mode]''' {web Link} by holding down the '''<Shift><br> ''(Mac=Options)'' ''' key, and then starting Firefox. A small dialog should appear. Click '''Start In Safe Mode''' (not Refresh). Is the problem still there?