Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

watching youtube laggy 20fps

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

watching YouTube laggy 20fps i disabled all addons update drivers still nothing it was working fine until the update a few days ago

Tất cả các câu trả lời (3)

more options
more options

yea nothing works already update drivers its only on youtube any other videos its fine its got to be something with the new firefox update 52.0b1 it works fine with 51

more options

It might be a problem with beta on your system. Install the current release. Is the problem still there?

Download Firefox For All languages And Systems {web link}