Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Extension disabled could not be verified

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 1518 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

The Extension ICBCClrCache was disabled by Firefox 50.1.0 and I cannot Enable it, although xpinstall.signatures.required is set to FALSE.

Please note that this Extension is REQUIRED by Internet Banking and that I now can no longer access my bank account, which is of course UNACCEPTABLE.

Fortunately Internet Explorer and Chrome still work, so I have to switch Browser.

Giải pháp được chọn

xpinstall.signatures.required is an old preference that was deprecated in Firefox 45. No longer applicable.

Please contact your bank for an updated version of that Firefox extension.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

xpinstall.signatures.required is an old preference that was deprecated in Firefox 45. No longer applicable.

Please contact your bank for an updated version of that Firefox extension.