Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have to click TWICE before typing will take place - how do I correct this?

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 319 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Can anyone help?

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

 • Switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Appearance
 • Do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window

If it works in Safe Mode and in normal mode with all extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) disabled then try to find which extension is causing the problem by enabling one extension at a time until the problem reappears.

Close and restart Firefox after each change via *"3-bar" menu button -> Exit (Power button)

 • Windows: File -> Exit
 • Mac: Firefox -> Quit Firefox
 • Linux: File -> Quit
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

 • Switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Appearance
 • Do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window

If it works in Safe Mode and in normal mode with all extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) disabled then try to find which extension is causing the problem by enabling one extension at a time until the problem reappears.

Close and restart Firefox after each change via *"3-bar" menu button -> Exit (Power button)

 • Windows: File -> Exit
 • Mac: Firefox -> Quit Firefox
 • Linux: File -> Quit