Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

transfer firefox from imac to macbook pro

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

i accidentally deleted firefox from my mac book pro. the operating system is 10.6.8. I still have firefox on my imac... can i somehow transfer to my mac book pro?

Giải pháp được chọn

Firefox comes in two or more folders on all computers. They are;

Maintenance: (Programs Folder) <Windows Only> Firefox itself: (Programs Folder) And one folder in the profile of each user on the computer.

If you remove the Firefox folder, the user folders would not be affected.


Use these links to find the profile on the old computer. Copy the folder As Is to a folder on a thumb drive. Now move the thumb to the new system and copy the folder to the profile folder on the new system.

Use these links to access the old profile.

http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox#Navigating_to_the_profile_folder

https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-and-remove-firefox-profiles

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox comes in two or more folders on all computers. They are;

Maintenance: (Programs Folder) <Windows Only> Firefox itself: (Programs Folder) And one folder in the profile of each user on the computer.

If you remove the Firefox folder, the user folders would not be affected.


Use these links to find the profile on the old computer. Copy the folder As Is to a folder on a thumb drive. Now move the thumb to the new system and copy the folder to the profile folder on the new system.

Use these links to access the old profile.

http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox#Navigating_to_the_profile_folder

https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-and-remove-firefox-profiles

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible