Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Your connection is not secure, self signed certs, adding exceptions works in private mode but not in regular browsing mode

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
more options

locking as a duplicate of /questions/1149596

Your connection is not secure, self signed certs, adding exceptions works in private mode but not in regular browsing mode?

Here is my issue websites with self signed certificates load just fine when im in Private mode of firefox and then dont when in normal mode.

I visit the website wsisamxxxx.xx.com in private and normal mode same website.

    • Normal mode

-Prompt that the Connection is not secure, due to a self signed certificate.

  Site uses HSTS and hence cant add exception

-Click Advanced -I dont get the prompt to Add exception and proceed to the website.


    • Private Mode

-Prompt that the Connection is not secure, due to a self signed certificate. (dont get HSTS message) even through same website -Click advanced -Add exception and proceed to the website no problem

SEE ATTACHMENT I have already deleted and recreated the cert8.db still the same issue on the normal mode this happens to all self signed webpages i visit in normal mode.

Can someone help

''locking as a duplicate of [/questions/1149596]'' Your connection is not secure, self signed certs, adding exceptions works in private mode but not in regular browsing mode? Here is my issue websites with self signed certificates load just fine when im in Private mode of firefox and then dont when in normal mode. I visit the website wsisamxxxx.xx.com in private and normal mode same website. **Normal mode -Prompt that the Connection is not secure, due to a self signed certificate. Site uses HSTS and hence cant add exception -Click Advanced -I dont get the prompt to Add exception and proceed to the website. **Private Mode -Prompt that the Connection is not secure, due to a self signed certificate. (dont get HSTS message) even through same website -Click advanced -Add exception and proceed to the website no problem SEE ATTACHMENT I have already deleted and recreated the cert8.db still the same issue on the normal mode this happens to all self signed webpages i visit in normal mode. Can someone help

Được chỉnh sửa bởi the-edmeister vào