Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

issues with a satellite internet conectiion

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
more options

when trying to access different website I get the following messages;server not found; secure connection failed; unable to connect; parsing error,. Happens at different times. Sometimes if I click on 'try again' page will load. sometimes when a web page has loaded, within the webpage i will see these error message within the webpage in certaqin areas wher something failed to load. exede internet; win 7; eset smart security.