Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i enable web vr?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5147 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

using version 51.0b5 in windows 7 pro

Giải pháp được chọn

Hi

I recommend you have a read of the Getting Started section on the Mozilla VR site which will walk you through what you need to do.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

I recommend you have a read of the Getting Started section on the Mozilla VR site which will walk you through what you need to do.