X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Where is: "use custom settings for history"

Được đăng

My Firefox 50 in options/privacy only shows "Remember History" (attached) and not "use custom settings for history" as i used to see in previous versions. Searching the internet for it in Firefox 50 shows no results. I`m looking to see what cookies settings i have on a particular site. Could you help please?


Edit title from terrace to Where is: "use custom settings for history"

My Firefox 50 in options/privacy only shows "Remember History" (attached) and not "use custom settings for history" as i used to see in previous versions. Searching the internet for it in Firefox 50 shows no results. I`m looking to see what cookies settings i have on a particular site. Could you help please? ------- Edit title from ''terrace'' to Where is: "use custom settings for history"
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi John99 vào

Giải pháp được chọn

'Don't know about Fred, but I sure stumbled on it   !

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • The plug-in allows you to open and edit files using Microsoft Office applications
  • Office Authorization plug-in for NPAPI browsers
  • NPWLPG
  • Shockwave Flash 23.0 r0
  • 5.1.50901.0
  • VLC media player Web Plugin

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4305 giải pháp 60420 câu trả lời
Được đăng

Remember History is a button. Click it.

''Remember History'' is a button. Click it.

Người tạo câu hỏi

FredMcD said

Remember History is a button. Click it.
Yes Fred, i know, but there`s nothing in the drop down but "remember History", no use custom settings for history. see attached
''FredMcD [[#answer-939147|said]]'' <blockquote> ''Remember History'' is a button. Click it. </blockquote>Yes Fred, i know, but there`s nothing in the drop down but "remember History", no use custom settings for history. see attached

Được chỉnh sửa bởi Terry vào

Happy112 561 giải pháp 5694 câu trả lời
Được đăng

Yes,   it   will appear when you click on   the words   'Remember History'   (not on that little black arrow),   just like   Fred   said:   Remember History   is the button.

Yes, &nbsp; it &nbsp; ''will'' appear when you click on &nbsp; ''the words'' &nbsp; 'Remember History' &nbsp; (not on that little black arrow), &nbsp; just like &nbsp; Fred &nbsp; said: &nbsp; ''Remember History'' &nbsp; is the button.

Người tạo câu hỏi

Happy112 said

Yes,   it   will appear when you click on   the words   'Remember History'   (not on that little black arrow),   just like   Fred   said:   Remember History   is the button.
Tricky Eh. For me to find out. Thanks.
''Happy112 [[#answer-939163|said]]'' <blockquote> Yes, &nbsp; it &nbsp; ''will'' appear when you click on &nbsp; ''the words'' &nbsp; 'Remember History' &nbsp; (not on that little black arrow), &nbsp; just like &nbsp; Fred &nbsp; said: &nbsp; ''Remember History'' &nbsp; is the button. </blockquote>Tricky Eh. For me to find out. Thanks.
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4305 giải pháp 60420 câu trả lời
Được đăng

Terry said

Tricky Eh. For me to find out. Thanks.

How do you think we found out?  ;-)

''Terry [[#answer-939169|said]]'' <blockquote> Tricky Eh. For me to find out. Thanks. </blockquote> How do you think we found out? ;-)

Người tạo câu hỏi

FredMcD said

Terry said
Tricky Eh. For me to find out. Thanks.

How do you think we found out?  ;-)

Fred, did you stumble on it, i don`t think so. Previous versions were so clear to find that. Mozilla could have made it easy to see.

''FredMcD [[#answer-939187|said]]'' <blockquote> ''Terry [[#answer-939169|said]]'' <blockquote> Tricky Eh. For me to find out. Thanks. </blockquote> How do you think we found out? ;-) </blockquote> Fred, did you stumble on it, i don`t think so. Previous versions were so clear to find that. Mozilla could have made it easy to see.
Happy112 561 giải pháp 5694 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

'Don't know about Fred, but I sure stumbled on it   !

'Don't know about Fred, but I sure stumbled on it &nbsp; !