Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

bp-bccc79b3-05f9-4934-91ec-4b4a82161122

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hi Nilsongermano, unfortunatly this crash is caused by a recent update of trusteer rapport for your bank - we are already in contact with them about this issue, but it might help if you contact their support as well.

if you stop trusteer rapport for the moment, the crashes should cease too. http://trusteer.force.com/PKB/articles/en_US/FAQ/browser-crashes/p