Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I restore video ?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Happy112

more options

All video comes up then immediately goes to a green screen. Audio works but not video. ?? Using Windows 7 This occurs on all online videos.

All video comes up then immediately goes to a green screen. Audio works but not video. ?? Using Windows 7 This occurs on all online videos.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi   !
Would you see if there are updates for your graphics drivers:
      http://mzl.la/1xKsEca
Also see:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-common-audio-and-video-issues
And   (shot in the dark):
'Fix video and audio playback problems on Firefox for Windows':
        http://mzl.la/1zLUDHu