Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

How do I disable recently closed tabs?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I do not want ANY history of where I have been to show. I cleared my history and checked that it not show anything. But I just noticed, that recently closed tabs show where I have recently been. What is the point of clearing my history or having is disabled if recently closed tabs shows where I have been. This is crucial for someone who is having their account monitored by someone else. How do I delete recently closed tabs and is there anyway to disable that?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options