Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I remove the password file?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi christ1

more options

I lost/forgot my master password for Thunderbird and need to remove it, which is impossible. How can I just remove the password altogether? I am using V45.3.0.

I lost/forgot my master password for Thunderbird and need to remove it, which is impossible. How can I just remove the password altogether? I am using V45.3.0.

Tất cả các câu trả lời (1)