Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Previously opened tabs open empty as New tab

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tkrojam

more options

I had some opened tabs for my work and everytime I was opening Firefox, all of those tabs were opening without problems. I am on windows 7 64bit. Since yesterday, when I open Firefox the tabs open but they are all empty (New Tab).

This is how it looks: http://puu.sh/r6nlu/e0484d37db.png

How can I get my previously opened tabs to work again?

Thanks!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

MAY YOU HELP ME?