Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how can I change my wallpaper?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Happy112

more options

I see directions how to change the top the themes, but I can't seem to see anything that shows me how to change the wallpaper, please help me.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

Your desktop wallpaper is not a feature of the Firefox web browser, but is an element of your computers operating system.

I recommend asking about this on a dedicated Windows support forum.

more options

Hi,
Seburo just gave you a good piece of advice,  and here's where you can post your question:
answers.microsoft.com/en-US/windows/forum/windows_10
Good luck   !