Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

where is the shopping menu

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am using Windows10 at home on my laptop. I use Windows 7 at work. When I use Firefox on my pc at work, and use Google Search I get the following menus: All Images Apps News Shopping More and Search Tools. At home I don't get the Shopping menu. How can I get that menu on my home laptop? I'm on v48.0.2 at home and v47 at work.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Are you signed into the same user account?

Check both computers settings for the website.

more options

Can you tell me what settings to look for?

more options

If that website is something you signed into, there should be an options/profile link somewhere. I don't know that site.

more options

Do you think it has more to do with Google or Firefox?

more options

I don't know. I don't use that site.