Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube videos lag badly after update

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

After firefox installed the 48.0.1 update all of a sudden youtube videos lag terribly. They skip and very slowly switch frames just all around terrible.

After firefox installed the 48.0.1 update all of a sudden youtube videos lag terribly. They skip and very slowly switch frames just all around terrible.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options