Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot get updates to install

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

it says I am not administrator so it does not install automatically. I download but it does not install to new update.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Since you are not an administrator of the computer, you'd need admin access to install the downloaded update. You would need to ask your system admin to allow you to install the update on your computer.

more options

See if you can use the full downloader from Download Firefox For All languages And Systems {web link}