Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google Maps comes up black didn't do that before now what?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 25984 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Caphilly

more options

Trying to get directions via google maps on my PC. The map comes up a solid black. Didn't do that before, but today it has. Did something change while I was asleep? Have no idea what to do (I'm not a techie). Can anyone help?

Giải pháp được chọn

hello, maybe that's an issue with hardware acceleration - please try updating your graphics driver - this should be the right update for your system: https://support.amd.com/en-us/download/desktop?os=Windows+10+-+64

or in case this doesn't solve the issue, disable hardware acceleration in the firefox menu ≡ > options > advanced > general (that setting will take a restart of the browser to take effect).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hello, maybe that's an issue with hardware acceleration - please try updating your graphics driver - this should be the right update for your system: https://support.amd.com/en-us/download/desktop?os=Windows+10+-+64

or in case this doesn't solve the issue, disable hardware acceleration in the firefox menu ≡ > options > advanced > general (that setting will take a restart of the browser to take effect).

more options

Thank you Philipp - updating the driver did the trick!!!! Appreciate the quick response!