Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

language selector from the right-click menu doesn't print out correctly the language name

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 348 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mauro.trevisan

more options

The language selector menu from the right-click menu doesn't print out correctly the language name of the spellchecker dictionary.

I have installed the venetan dictionary (language code ISO639-3 vec) I've created (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/dithionario-de-lengua-v%C3%A8neta/?src=ss) but in the right-click menu appears the language "vec" alongside my default "English (United States)". Why doesn't it spell out "Venetan"? Is there something I did wrong?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I filed a bug to Bugzilla@Mozilla for that.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

No, I think that that is OK and expected behavior The names of the dictionary files are vec.dic and vec.aff as you can see and that is what you see in the Language sub menu.

more options

I don't think that your response is the right one. I, for example, installed the Catalan dictionary (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/general-catalan-dictionary/) and it displays Catalan even if its files are ca.aff and ca.dic. However, surprisingly, your answer worked: I renamed my files into Venetan.aff and Venetan.dic and it displays "venetan". Anyway I would like it to be internationalized. However, I wonder why the Catalan works and why, renaming my files with a capital V, I then see the language with a small v...

Được chỉnh sửa bởi mauro.trevisan vào

more options

From https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Creating_a_spell_check_dictionary_add-on : "The .dic and .aff files must be placed in a subfolder named dictionaries within the ZIP file. Both files must have the locale code as their file name." May be because Firefox lacks my language?

Được chỉnh sửa bởi mauro.trevisan vào

more options

Giải pháp được chọn

I filed a bug to Bugzilla@Mozilla for that.