Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

I need to change my phone number to my credit card account,the number x is my Mothers number i live in my own trai

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I need to change my phone number on my credit card account from x to x with a code other than a text message,i do not have text on my phone

edit: removed phone# from spambots and public.

I need to change my phone number on my credit card account from x to x with a code other than a text message,i do not have text on my phone edit: removed phone# from spambots and public.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This is a support forum for Firefox. We have nothing to do with credit cards.

more options

I agree you need to contact your credit card company and this is off-topic for forum.