X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.
Scheduled maintenance: Monday, March 30, between 3:30pm and 5:30pm UTC. This site will have limited functionality while we undergo maintenance to improve your experience. If an article doesn’t solve your issue and you want to ask a question, we have our support community waiting to help you at @firefox on Twitter

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

How do I totally delete awesome bar off firefox?

Được đăng

I want to totally delete this annoying feature off my Firefox. Firefox used to be cool. I could customize anything I wanted. Now this is forced on me like rape. All I see is this annoying green plus sign everywhere. How do I delete this permanently, not hide, off Firefox.

I want to totally delete this annoying feature off my Firefox. Firefox used to be cool. I could customize anything I wanted. Now this is forced on me like rape. All I see is this annoying green plus sign everywhere. How do I delete this permanently, not hide, off Firefox.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Version 5.41.3.0
  • Intel web components updater - Installs and updates the Intel web components
  • Intel web components for Intel® Identity Protection Technology
  • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
  • Next Generation Java Plug-in 11.77.2 for Mozilla browsers
  • Shockwave Flash 21.0 r0
  • 5.1.41212.0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8950 giải pháp 73362 câu trả lời
Được đăng

Let's discuss in your earlier thread: https://support.mozilla.org/questions/1120212

Let's discuss in your earlier thread: https://support.mozilla.org/questions/1120212