Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Black title bar with white text

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hi,

I would like to change the colour of my title bar. At the moment it is white with black text and it doesn't match my theme, but I wuld like it to be black with white text. See screenshot...

What changes do I need to make to achieve this?

here is my current userChrome.css file:

#main-window {
	background-color: transparent !important;
} 

#titlebar-buttonbox .titlebar-button {
	background-color: transparent !important;
}

#titlebar-buttonbox #titlebar-min:-moz-any(:hover,[open]), #titlebar-buttonbox #titlebar-max:-moz-any(:hover,[open]) {
	background-color: hsla(210,4%,10%,.08) !important;
}
#titlebar-buttonbox #titlebar-close:-moz-any(:hover,[open]) {
	background-color: hsla(360,100%,50%,.4) !important;
}

tab {height: 45px !important;}
.tabbrowser-strip {height: 45px !important;}


#navigator-toolbox toolbar:not(#nav-bar):not(#toolbar-menubar) { -moz-box-ordinal-group:10; }
#TabsToolbar { -moz-box-ordinal-group:1000!important; }
Hi, I would like to change the colour of my title bar. At the moment it is white with black text and it doesn't match my theme, but I wuld like it to be black with white text. See screenshot... What changes do I need to make to achieve this? here is my current userChrome.css file: <pre><nowiki>#main-window { background-color: transparent !important; } #titlebar-buttonbox .titlebar-button { background-color: transparent !important; } #titlebar-buttonbox #titlebar-min:-moz-any(:hover,[open]), #titlebar-buttonbox #titlebar-max:-moz-any(:hover,[open]) { background-color: hsla(210,4%,10%,.08) !important; } #titlebar-buttonbox #titlebar-close:-moz-any(:hover,[open]) { background-color: hsla(360,100%,50%,.4) !important; } tab {height: 45px !important;} .tabbrowser-strip {height: 45px !important;} #navigator-toolbox toolbar:not(#nav-bar):not(#toolbar-menubar) { -moz-box-ordinal-group:10; } #TabsToolbar { -moz-box-ordinal-group:1000!important; }</nowiki></pre>
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào