Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

space bar is page down

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox has all of a sudden started using the space bar as Page Down on web sites, how can I stop this, I need the space bar to be just that the space bar.

Firefox has all of a sudden started using the space bar as Page Down on web sites, how can I stop this, I need the space bar to be just that the space bar.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If an input box has focus, the spacebar is spaces. Otherwise, it's a page down.

more options