Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Downloaded Firefox and got message insecure connection

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

We have windows 7 on our pc. Would this be a problem?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hi, firefox works fine with windows 7 - please see if How to troubleshoot security error codes on secure websites can fix your problem.