Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lastpass has disappeared

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Lastpass has disappeared from the toolbar and does not appear in the list of Firefox extensions. I have downloaded Lastpass again and it says it has installed correctly. What is going wrong?