Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why has Deqishan Medical Supplies website (http://deqishanmed.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi) been suspended? Fraud?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi shackiraq

more options

Japan based company doing business in Canada but not the USA. Been on the website many times in the last two weeks and today I get :This Account has been suspended. Contact your hosting provider for more information.

I use Yahoo and Firefox and not sure who suspended the account or why.

Giải pháp được chọn

This is due to the website host and the website owner. Firefox/Mozilla does not run the website so we do not know the reason why the website has been suspended. For that information you would need to contact the website owner.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

This is due to the website host and the website owner. Firefox/Mozilla does not run the website so we do not know the reason why the website has been suspended. For that information you would need to contact the website owner.

more options

Thank you for the answer. The confusion comes from the Contact your hosting provided for more information notice. I will send an email to my contact with Deqishan.