X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

when i do a google search for images - eveyrtime i click on the picture it opens in a new tab - how do i stop this so it opens in same tab

Được đăng

when i do a google search for images - eveyrtime i click on the picture it opens in a new tab - how do i stop this so it opens in same tab

when i do a google search for images - eveyrtime i click on the picture it opens in a new tab - how do i stop this so it opens in same tab

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 15.10.20056
  • Exent® AOD Gecko Plugin
  • Google Update
  • Intel web components updater - Installs and updates the Intel web components
  • Intel web components for Intel® Identity Protection Technology
  • Nitro PDF plugin for Firefox and Chrome
  • Shockwave Flash 20.0 r0
  • iTunes Detector Plug-in

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0

Thông tin chi tiết

jscher2000
  • Top 10 Contributor
8698 giải pháp 71094 câu trả lời
Được đăng

Whoops, your post duplicated. Let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1112670

Whoops, your post duplicated. Let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1112670