X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox crashes

Được đăng

Crash-ID: bp-437ccd67-69ec-4ccb-95fb-f39812160125 when firefox starts en close automaticly

Crash-ID: bp-437ccd67-69ec-4ccb-95fb-f39812160125 when firefox starts en close automaticly

Giải pháp được chọn

Your System Details shows;

Installed Plug-ins

sprotector.dll = MALWARE = Remove SProtector.exe and SProtector.dll (Virus Removal Guide) https://malwaretips.com/blogs/sprotector-exe-virus-removal/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.13 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4248 giải pháp 59425 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Product Firefox Version 43.0.4 Build ID 20160105164030 Release Channel release OS Windows NT OS Version 6.1.7601 Service Pack 1

Signature nvlsp.dll

System Memory Use Percentage 71

This is for Sumo's Related Bugs 1233237 RESOLVED FIXED crash with Nvidia's Network Access Manager (nvappfilter.dll/nvlsp.dll) in Firefox 43


Do you have NVidia’s network access manager or Forceware Network Manager software installed? Disable / remove it. https://support.mozilla.org/en-US/kb/connectivity-crashing-firefox-43-update

Product Firefox Version 43.0.4 Build ID 20160105164030 Release Channel release OS Windows NT OS Version 6.1.7601 Service Pack 1 Signature nvlsp.dll System Memory Use Percentage 71 This is for Sumo's Related Bugs 1233237 RESOLVED FIXED crash with Nvidia's Network Access Manager (nvappfilter.dll/nvlsp.dll) in Firefox 43 ------ Do you have NVidia’s network access manager or Forceware Network Manager software installed? Disable / remove it. https://support.mozilla.org/en-US/kb/connectivity-crashing-firefox-43-update
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4248 giải pháp 59425 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Your System Details shows;

Installed Plug-ins

sprotector.dll = MALWARE = Remove SProtector.exe and SProtector.dll (Virus Removal Guide) https://malwaretips.com/blogs/sprotector-exe-virus-removal/

Your System Details shows; Installed Plug-ins sprotector.dll = MALWARE = Remove SProtector.exe and SProtector.dll (Virus Removal Guide) https://malwaretips.com/blogs/sprotector-exe-virus-removal/