Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Trying to do on-line chatting with a service provider and trying to view a bank item with question mark: flips to a new FVD window rather than allow chat.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I am trying to have an on-line chat with a service provider (such as my cell-phone provider). Rather than open a chat window, it opens a new window for the FVD Speed Dial (which I do love). Also, at my banking website, when I click on a "?" about an item, it also flips to a new window with the FVD speed dial. How do I get back to what Mozilla used to do (open a chat box for the provider or show the answer to the question behind the "?"?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Sounds like a fault or wrong preference setting with FVD Speed Dial.

Ask about that at their support site. https://fvdmedia.userecho.com/list/21212-everhelper/?category=4906