Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i get out of full screen

 • 2 trả lời
 • 9 gặp vấn đề này
 • 2551 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i clicked on full screen and want to get out of it--can you help

Giải pháp được chọn

When you are in Full Screen mode, hover the mouse to the top of the screen to make the Navigation Toolbar and Tab bar appear. You can use one of these to leave Full Screen mode:

 • press the F11 key
 • click the Maximize button at the right end of the Tab bar
 • click the Full Screen button in the "3-bar" menu button drop-down list
 • right-click empty space on a toolbar and click "Exit Full Screen Mode"

Try to rename (or delete) the xulstore.json file in the Firefox profile folder.

You can use this button to go to the current Firefox profile folder:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

When you are in Full Screen mode, hover the mouse to the top of the screen to make the Navigation Toolbar and Tab bar appear. You can use one of these to leave Full Screen mode:

 • press the F11 key
 • click the Maximize button at the right end of the Tab bar
 • click the Full Screen button in the "3-bar" menu button drop-down list
 • right-click empty space on a toolbar and click "Exit Full Screen Mode"

Try to rename (or delete) the xulstore.json file in the Firefox profile folder.

You can use this button to go to the current Firefox profile folder: