Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Dashlane operates correctly when working with firefox standard browsing window BUT When Kaspersky Safe Money automatically kicks in and opens a protected window

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Dashlane operates correctly when working with firefox standard browsing window BUT When Kaspersky Safe Money automatically kicks in and opens a protected window I lose all sight and use of Dashlane

I need a way to apply Dahlane extension to Firefox that is active in the protected window mode which is activated automatically by Kaspersky when I try to enter preset sites-namely financial types like banking etc.

Both of these programmes are important to me and I would really like them to work together.

Any advice would be appreciated

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Doesn't Kaspersky have their own Password Manager that might work with Kaspersky Safe Money?

Overall that sounds like a conflict that Dashlane and Kaspersky need to work out together; or for Kaspersky to say why Dashlane isn't available in their protected window.