Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can't assess some websites such as youtube.com but others like facebook opens

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

it since some website had been blocked in my mozilla. i dont know how to resolve this. i can only assess social sites like facebook i can assess music sites infact anything animation.

please help.

it since some website had been blocked in my mozilla. i dont know how to resolve this. i can only assess social sites like facebook i can assess music sites infact anything animation. please help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you get any kind of message?

As a test, disable your protection programs.