X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Computer Refresh wiped out my bookmarks, help!

Được đăng

Locking duplicate thread.
Please continue here: [/questions/1098344]

Ok, a few days ago we had a problem with my computer and decided to refresh the PC to try and fix it. Well when it said it would delete "Apps" we didn't know Mozilla was considered an App. Now four months of bookmarks and my tabs from my season manager are gone. Can anyone let me know if the computer saved the bookmarks and hid it somewhere in my computer?

<i>Locking duplicate thread.<br>Please continue here: [[/questions/1098344]]</i> Ok, a few days ago we had a problem with my computer and decided to refresh the PC to try and fix it. Well when it said it would delete "Apps" we didn't know Mozilla was considered an App. Now four months of bookmarks and my tabs from my season manager are gone. Can anyone let me know if the computer saved the bookmarks and hid it somewhere in my computer?

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • NVIDIA 3D Vision Streaming plugin for Mozilla browsers
  • NVIDIA 3D Vision plugin for Mozilla browsers
  • VLC media player Web Plugin

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

Double posted, my apologies for this.

Double posted, my apologies for this.