X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

firefox will not load and displays profile missing or inaccessable message.

Được đăng

A Firefox refresh was interrupted before completion prior to this

A Firefox refresh was interrupted before completion prior to this

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 10.1.16
  • Google Update
  • The plug-in allows you to open and edit files using Microsoft Office applications
  • Shockwave Flash 19.0 r0
  • 5.1.40728.0
  • NPWLPG
  • iTunes Detector Plug-in

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0

Thông tin chi tiết

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4307 giải pháp 60472 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

'''https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-and-remove-firefox-profiles''' https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible