Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

need to set up mozz illa fire fox account unable to get logged in, unable to recieve E-Mails

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Unable to get into Mozzilla Fire Fox account, supposedly was sent E-Mails never recieved a one. How do i set up my Mozxzilla Fire Fox ACCOUNT?????

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Such e-mail is always sent to the address on file with the web site.

Check your user profile at the site.

Go to the top of any support.mozilla.org web page and press your user name to see your Mozilla profile. Including your questions and answers.