Tìm kiếm hỗ trợ

Cảnh giác với các cuộc tấn công lừa đảo: Mozilla sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi một số hoặc truy cập trang web không phải của Mozilla. Hãy bỏ qua các yêu cầu như vậy.

Learn More

My DCurrency add-on used to appear on the bottom-bar

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

One of my favourite add-ons is DCurrency. Until recently it appeared on the bar at the bottom of my screen. This is no longer the case. It appears NOWHERE. What happened, and how can I resolve it?

Maria

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I found several complaints at https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/dcurrency/

Contact their support.