Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

H264 hardware decoding in Windows XP.

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 61 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In about:support I see GPU accelerated Windows: 2/2 Direct3D 9 (OMTC) Supports HW H264 decoding Z: No: Failed to create H264 decoder

Driver version 327.23, video card Nvidia GT 610.

Here's my question. Does HW decoding of H264 work under any circumstances in XP? Or did Firefox decide not to implement it?

Thanks for any info

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Good afternoon,

here is the technical support Mozilla's Firefox, not technical support Windows or graphics card. With this question, contact technical support for Windows. Thank you for understanding.

Best regards, David Walczysko Volunteer supporter

more options

I don't think that H.264 and MP4 support on Windows XP is available. On XP you need to use WebM. For H.264 you would need a plugin like VLC.