X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

In Firefox. Whenever I mute a video and unmute it, the audio stays muted until I rewind the video a bit. Why does this happen?

Được đăng

As the question inplies, any video I play in firefox stays muted when I mute and unmute it, until I rewind it. Why, and how do I fix this?

As the question inplies, any video I play in firefox stays muted when I mute and unmute it, until I rewind it. Why, and how do I fix this?

Giải pháp được chọn

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem so others will know.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12H321 Safari/600.1.4

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

Nevermind. I fixed the problem.

On about:config, type in media.volume_scale. If it is anything but the default setting, right click it and click "Reset."

Nevermind. I fixed the problem. On about:config, type in media.volume_scale. If it is anything but the default setting, right click it and click "Reset."

Được chỉnh sửa bởi Hybrid_Fury vào

FredMcD
  • Top 10 Contributor
4229 giải pháp 59016 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem so others will know.

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as '''Solved Problem''' so others will know.