Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hello. Few updates ago language automatically has changed from Polish to English. I tried to fix it in several ways but i can't. Can You help me?

  • 2 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 117 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Harleyowiec

more options

Hello.

I used to use Mozilla Firefox Polish language version, but since few updates language automatically has changed to English. I tried several ways to changed but none works. I tried options in program menu and settings on website but it's still the same. I think problem can be generated by the fact i have mozilla synced on laptop and my smartphone. Still it's strange because on my phone i have Polish language.

Please help me fix it. Mateusz "Harleyowiec" Miłaszewski

Giải pháp được chọn

hi Mateusz, it should be possible to fix that by downloading a polish version of the browser from https://www.mozilla.org/firefox/all/#pl & installing it on top of your current version.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hi Mateusz, it should be possible to fix that by downloading a polish version of the browser from https://www.mozilla.org/firefox/all/#pl & installing it on top of your current version.

more options

I have installed that polish version on top of my already installed firefox and everything is good now. Thank You for help! :)

Được chỉnh sửa bởi Harleyowiec vào