Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

untrusted connection! (On Google)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Locking duplicate thread.
Please continue here: [/questions/1091977]

When I search for something on Google using the search bar it says Untrusted Connection, and it doesn't let me "Understand the Risks" and go through. I'm able to get to Google.com but when I search for something it comes up glitched looking (Shows the old Google Logo, etc.) it doesn't let me use the features such as Images, News, Search tools. It automatically goes to Untrusted connection.

Also when I go to Google.com it says Not Secure Connection.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options