Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

plugins

  • 6 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I uninstall plugins in FF?

Thank You

How do I uninstall plugins in FF? Thank You

Giải pháp được chọn

Type about:addons<enter> in the address bar to open the Add-ons Manager. Hot key; <Control>(Mac:<Command>) <Shift> A)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

A plugin is from another program on the computer. The only way to remove it is to remove its program. You could disable it from the Add-ons Manager.

more options

Sorry to be thick. Where do I find Add-ons manager?

more options

Hi, the Add-ons Manager can be found in the 3-bar menu (looks like a piece of jigsaw), or Ctrl+Shift+A.

As FredMcD said, if you want to remove it, rather that disable it, you will need to look for it in your PC's programs.

If your question is resolved by this or another answer, please take a minute to let us know. Thank you.

more options

Thank you both for your help. John

more options

Giải pháp được chọn

Type about:addons<enter> in the address bar to open the Add-ons Manager. Hot key; <Control>(Mac:<Command>) <Shift> A)

more options

You can find the installation path of all plugins on the about:plugins page.

You can open "about" pages via the location/address bar.

  • "about" is a protocol to access special built-in pages